Gazeta Agronews nr 26

APLIKACJE MOBILNE NUMER 26 AgroNews .com.pl 9. ochrony roślin w rolnictwie. Została stwo- rzona w celu ułatwienia walki z rozmaitymi agrofagami w uprawach rolniczych, warzyw- niczych i sadowniczych. Można z niej korzy- stać na kilka sposobów. Jeden z nich umożliwia dobór herbicydu do konkretnych chwastów występujących na polu. Wystarczy wybrać uprawę oraz gatu- nek chwastu, a aplikacja wskaże konkretny herbicyd, który można zastosować, aby pozbyć się pro- blemu. Inny sposób korzystania z aplikacji pozwala na zapoznanie się z ofer- tą wszystkich środków z oferty fir- my w odniesieniu do konkretnych upraw lub według alfabetu. Warto podkreślić, że w aplikacji można przeczytać dokładny opis wybranego środka, listę zwalcza- nych chorób, chwastów i szkod- ników, a także informacje na te- mat zaleceń odnośnie do dawek na hektar i następstwa roślin. Do- stępne są również etykiety każde- go z produktów. A wszystko pod ręką, w zasięgu kilku stuknięć pal- cem. W razie wątpliwości za pomocą aplikacji można skontaktować się rów- nież z przedstawicielami firmy, którzy odpowiedzą na każde pytania związane ze stosowaniem produktów. Druga ze wspomnianych aplikacji mo- bilnych to e-pole Kiosk. Umożliwia ona szybki i wygodny dostęp do wszystkich materiałów wydawniczych producenta, a trzeba zaznaczyć, że jest ich całkiem sporo. Można za jej pomocą przeczy- tać najnowsze wydanie pisma “Dobra Uprawa” lub zapoznać się z nowymi ar- tykułami poświęconymi konkretnym produktom i rozwiązaniom. Aplikacja e-pole Kiosk została zaprojek- towana z myślą o rolnikach, ale nie tyl- ko. Skorzystają z niej również osoby za- interesowane tematyką ochrony roślin (np. uczniowie szkół rolniczych), sprzedawcy chemii rolniczej, a także doradcy i agronomowie. Obie aplikacje dostępne są na urządzenia mobilne wyposa- żone w systemy Android, iOS oraz Windows. Więcej infor- macji TUTAJ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=