Gazeta Agronews nr 26

Posiadanie telefonów komórkowych, smartfonów, komputerów w gospodarstwie. Badanie przeprowadzone wśród rolników uprawiających zboże i/lub kukurydzę i/ lub rzepak 2013 2014 2015 2016 2017 Respondenci 2 841 2 950 2 823 2 690 2 686 Telefon komórkowy 100% 100% 100% 100% 100% Tak 90% 91% 91% 91% 90% Nie 8% 8% 7% 7% 8% Brak odpowiedzi 1% 2% 2% 2% 2% Nie wiem 0% 0% 0% 0% 0% Komputer 100% 100% 100% 100% 100% Tak 86% 89% 89% 88% 86% Nie 13% 10% 10% 10% 12% Brak odpowiedzi 1% 1% 1% 2% 1% Nie wiem 0% 0% 0% 0% 0% Smartfon 100% 100% 100% 100% 100% Tak 14% 20% 28% 36% 46% Nie 80% 75% 67% 59% 52% Brak odpowiedzi 6% 4% 4% 4% 2% Nie wiem 0% 0% 1% 1% 0% Źródło: Badania panelowe ®amis, Kleffmann Polska MARTA NOWAK-WOŹNICA: Drony podbi- jają każdy segment gospodarczy. Dociera- ją również do rolnictwa. W Europie głośno jest o dronach rozpoznających chwasty z góry i likwidujących je bez udziału człowie- ka na polu. Czy taki scenariusz bliski jest spełnieniu w naszych realiach? MICHAŁ GAZDECKI KLEFFMAN GROUP: Drony to bardzo ciekawy rynek. W rolnic- twie wykorzystanie dronów będzie się nasi- lało. To co my obserwujemy na tę chwilę i co potwierdzają rolnicy oraz firmy obsługujące rolnictwo to wykorzystywanie dronów głów- nie do uprawy precyzyjnej i analizy biomasy. Wraz z rozwojem systemów uprawy precy- zyjnej wykorzystanie dronów będzie również wzrastało. Drony w dużym stopniu są używa- ne również do oceny przezimowania upraw, co jest bardzo istotne w przypadku dużych powierzchni, gdzie „z drogi” nie wszystko wi- dać. Również straty wynikające z działania dzikich zwierząt mogą być oceniane za po- mocą dronów. AgroNews .com.pl 7.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=