Gazeta Agronews nr 26

WYWIAD NUMER 26 AgroNews .com.pl 5. MARTA NOWAK-WOŹNICA: Jak oceni Pan polskie rolnictwo? Konserwatywne czy po- stępowe? Jak rolnicy reagują na zmiany w ich otoczeniu, które w postaci nowoczesnej technologii wkraczają do ich gospodarstw. MICHAŁ GAZDECKI KLEFFMAN GROUP: Rolnicy, jako grupa społeczna postrzegani są jako osoby konserwatywne, jednakże w ostatnich latach skłonność rolników do zmian się zwiększa. Jako ważną przyczynę tych zja- wisk można wymienić zmianę pokoleniową, która dokonuje się na wsi. Innym powodem jest wnikanie nowoczesnych i użytecznych technologii do rolnictwa. Rolnicy, jako osoby bardzo praktyczne, bardzo chętnie korzysta- ją z rozwiązań ułatwiających im życie. Widać to zarówno w badaniach panelowych, które prowadzimy, ale także w bezpośrednich roz- mowach. MARTA NOWAK-WOŹNICA: Czy będzie to trend progresywny? MICHAŁ GAZDECKI KLEFFMAN GROUP: Oczywiście, jestem przekonany, o tym, że nie ma innej drogi. Nowoczesna technologia bę- dzie na wsi coraz bardziej powszechna i wy- korzystywana. Urządzenia, które postrzegane są jako nowoczesne, czyli komputery, tele- fony posiada ponad 90% rolników z który- mi rozmawiamy. Bardzo mocno rośnie udział smartfonów - około 50% rolników posiada smartfony. Natomiast dynamika tego zjawi- ska jest bardzo duża – jeszcze 5-6 lat temu było to kilkanaście procent. Sam fakt posia- dania takiego urządzenia powoduje, że wie- le osób zaczyna korzystać za ich pomocą z Internetu, szybkiego dostępu do informacji, czy też aplikacji mobilnych. Wiele firm za- opatrujących rolnictwo w środki produkcji przystosowuje swoje strony internetowe do przeglądania na urządzeniach mobilnych oraz opracowuje przydatne aplikacje. MARTA NOWAK-WOŹNICA: Skąd polski rolnik czerpie wiedzę o nowościach techno- logicznych? MARTA GOŚKO KLEFFMAN GROUP: Nasi respondenci, którzy głównie biorą udział w W jaki sposób wykorzystywany jest Internet? Badanie przeprowadzone wśród rolników uprawiających zboże i/lub kukurydzę i/ lub rzepak, którzy jednocześnie są użytkownikami internetu 2013 2014 2015 2016 2017 Respondenci 2 089 2 278 2 230 2 156 2 083 TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% Szukam informacji na stronach producentów środków ochrony roślin 48% 50% 55% 57% 56% Szukam informacji technicznych na stronach producentów maszyn 49% 52% 53% 58% 52% Szukam informacji na stronach hodowców/producentów materiału siewne- go 36% 46% 44% 49% 48% Sprawdzam prognozę pogody 39% 43% 49% 50% 54% Porównuję ceny 35% 41% 46% 42% 43% Szukam informacji o związku zawodowym 28% 28% 30% 38% 39% inform.of offic.adjustm.(chamber/departm.) 20% 21% 24% 27% 25% Korzystam ze stron dyskusyjnych (forum internetowe) 20% 21% 20% 21% 23% Szukam informacji na stronach banków i firm ubezpieczeniowych 16% 17% 19% 23% 21% Posiadam dostęp, ale wyłącznie prywatny 20% 16% 16% 15% 17% Zamawiam produkty/nasiona przez internet 13% 10% 10% 10% 14% Brak odpowiedzi 5% 3% 3% 3% 2% Nie wiem 1% 1% 0% 1% 1% Źródło: Badania panelowe ®amis, Kleffmann Polska Kleffmann Group już od 25 lat jest czołowym usługodawcą w dziedzinie badań rynku rolniczego. Jako agencja badawcza oferuje kompleksowy zakres usług, dzięki którym może dostarczyć Klientom kluczowe infor- macje dotyczące wielu sektorów rolnictwa. W ciągu roku przeprowadza ponad 200 tysięcy rozmów z rolnikami i ekspertami do spraw rolnictwa, co sprawia, że nasza wiedza na temat rynku jest zawsze aktualna.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=