Gazeta Agronews nr 26

NUMER 25 AgroNews .com.pl 31. ce zwierząt gospodarskich w RolnikONie, albo ile pieniędzy można oszczędzić dokładnie analizując użycie nawozów i środków ochrony roślin na polach. Rolnicy widząc, jakie efekty przyniesie skorzystanie z nowej technologii, przekuwają wstępną nieufność w żywe zainteresowanie. Wracając do pierwszego pytania, to również pokazuje, że cyfryzacja jest pol- skiej wsi jak najbardziej realna. MARTA NOWAK-WOŹNICA: Czy chętnie używają aplikacji wspomagających prace ich gospodarstw? DARIUSZ SZYDEŁKO: Jeśli tylko czują korzyści wy- nikające z ich wykorzystania, to tak. Obecnie ważną rolną programów takich jak RolnikON jest uświa- damianie i edukacja. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wprowadzanie szczegółowych danych dotyczących prac rolniczych to dodatkowa praca. Naszą rolą jest pokazanie, że to praca, która bar- dzo szybko owocuje jeszcze większą oszczędnością czasu i pieniędzy. Przed nami jeszcze dużo pracy, bo wykorzystanie aplikacji i systemów w gospodar- stwach jest w Polsce na razie na poziomie kilku- kil- kunastu procent. Jednak przykłady z krajów bardziej rozwiniętych pokazują, że jest to przyszłość. MARTA NOWAK-WOŹNICA: Jaka grupa wiekowa najchętniej korzysta z aplikacji? DARIUSZ SZYDEŁKO: Tutaj bywa różnie. Śmiało można powiedzieć, że pod względem ilości użytkowników, najchętniej korzysta- ją rolnicy młodzi, ale też niekoniecznie naj- młodsi. Aby odczuć korzyści z wykorzysta- nia programów w codziennej pracy, najpierw trzeba popracować trochę bez nich. Jeśli na- tomiast chodzi o intensywność wykorzysta- nia aplikacji, to doświadczenie nauczyło nas, że często to właśnie starsi rolnicy chętniej wgryzają się we wszystkie funkcje systemów i starają się wycisnąć z nich jak najwięcej. MARTA NOWAK-WOŹNICA: Jakie aplikacje cieszą się dużą popularnością wśród rolni- ków? WYWIAD 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=