Gazeta Agronews nr 26

RolnikON – nowoczesny system zarządzania gospodarstwem 30. AgroNews .com.pl R olnikON to kompleksowy system do- stępny poprzez przeglądarkę internetową, przeznaczony dla gospodarstw rolnych. Jego celem jest efektywne zarządzanie uprawą, materiałami, hodowlą, a co za tym idzie rów- nież energią i czasem użytkowników. Wspo- maga zarządzanie historią pól, stadem, finan- sami, magazynem i maszynami. RolnikON został stworzony dla osób, które chcą zwięk- szyć efektywność swojej działalności rolnej w prosty i przyjemny sposób. Przejrzyste i in- tuicyjne rozwiązania pozwolą każdemu użyt- kownikowi korzystać z systemu nawet bez wcześniejszego przeszkolenia. MARTA NOWAK-WOŹNICA: Czy cyfryzacja polskiej wsi jest realna? DARIUSZ SZYDEŁKO: Na pewno jest realna, ale wydaje mi się, że można pójść o krok da- lej i powiedzieć, że wręcz nieunikniona. Przez długi czas rolnictwo, jako branża rynku, mo- gło się rozwijać poprzez intensyfikację pra- cy i zwiększanie najbardziej podstawowych nakładów, jak nawozy czy środki ochrony ro- ślin. W pewnym momencie osiąga się punkt przesycenia, w którym tylko rozwój techno- logiczny może dać namacalny przyrost efek- tywności. Cyfryzacja to jeden z elementów tego rozwoju, a wprowadzenie programów wspomagających zarządzanie gospodar- stwem rolnym to jeden z prostszych i przede wszystkim tańszych kroków, który na pewno musi zostać wykonany przez polskich rolni- ków. Dodatkowo, każda kolejna innowacja w gospodarstwie będzie mogła być wspierana przez nasze rozwiązanie. MARTA NOWAK-WOŹNICA: Jak rolnicy podchodzą do nowych technologii? DARIUSZ SZYDEŁKO: Zazwyczaj bardzo po- zytywnie. Wystarczy pokazać realne korzyści z wykorzystania nowych technologii. Obra- zując to przykładem z naszego podwórka – często pokazujemy rolnikom, ile czasu można oszczędzić wypełniając dokumenty dotyczą- O wdrażaniu rozwiązań technologicznych na polskiej wsi rozmawiamy z Dariuszem Szydełko – właścicielem serwi- su RolnikON.pl i prezesem Polskiego Instytutu Rolnictwa . NUMER 26 WYWIAD

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=