Gazeta Agronews nr 26

numer 25 numer 25 UNIA EUROPEJSKA NUMER 26 28. AgroNews .com.pl Przygotowywanie grun- tu pod nową rewolucję w rolnictwie Wprowadzenie technik rolnictwa precyzyjnego umożliwia UE zwiększenie produkcji rolniczej przy jednoczesnym za- pewnieniu zrównoważonego rozwoju europejskiego sek- tora rolno-spożywczego. W związku z tym UE wspiera najnowsze badania i innowacje, w wyniku których opra- cowano wiele ekscytujących rozwiązań, które pozwolą w pełni wykorzystać wszystkie moż- liwości, jakie niesie ze sobą rewolucja w rol- nictwie XXI wieku. Rolnictwo precyzyjne może przyczynić się do osiągnięcia szerszego celu, jakim jest spro- stanie rosnącemu popytowi na żywność, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważone- go rozwoju w zakresie produkcji podstawo- wej w oparciu o bardziej precyzyjne i zaso- booszczędne zarządzanie produkcją – krótko mówiąc pozwoli „produkować więcej za mniej”. W ramach rewolucji w zakresie cyfry- zacji rozwój technologii skupił się, na przy- kład, na rozwiązaniach dających możliwość przetwarzania ogromnych ilości danych (Big Data) oraz „Internecie rzeczy”, co również otworzyło wiele drzwi dla rozwoju technik w zakresie rolnictwa precyzyjnego. Biorąc pod uwagę, że obecnie 70 do 80% wyposażenia rolniczego zawiera komponen- ty systemów rolnictwa precyzyjnego, techno- logie rolnictwa precyzyjnego biorą udział we wszystkich czterech etapach wzrostu upraw (przygotowanie gleby, siew, zarządzanie uprawami i zbiory). Jednakże skorzystały na tym nie tylko uprawy i sadownictwo – rolni- cy zajmujący się hodowlą zwierząt gospodar- skich również czerpią korzyści ze stosowania technologii rolnictwa precyzyjnego. Korzyści ekonomiczne i środowiskowe Komisja Europejska bardzo chętnie wspie- ra rozwój technik rolnictwa precyzyjnego, dofinansowując nowe inwestycje w ramach programów FP7 i Horizon 2020. Celem tych inwestycji jest nie tylko zagwarantowanie

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=