Gazeta Agronews nr 26

numer 25 numer 25 ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE NUMER 26 do tego, co nieuchronne: digitalizacji wszyst- kich procesów produkcji w gospodarstwie rolnym. Centrum zarządzania stanie się oprogramowanie komputerowe integrujące wszystkie te procesy. Będzie to wielka baza danych, która pozwoli rolnikowi na jeszcze większą kontrolę swoich działań i precyzję, prowadzącą do większej wydajności i opła- calności produkcji. Łazik nie tylko w kosmosie Wiele zmian dokona się też w pracy polowej. Już dzisiaj testowane są możliwości precyzyj- nej aplikacji środków ochrony roślin i użycia lasera do walki ze szkodnikami przez drony. Jutro być może nauczą się one prawidłowo rozróżniać zagrożenia dla roślin, żeby zadzia- łać tu i teraz. Czy rzeczywiście roboty zastą- pią wkrótce pracę człowieka? Obecnie te- stowane prototypy robotów przeznaczonych do pracy w sadzie prawdopodobnie potrafi- łyby zebrać w ciągu minuty dwa razy więcej owoców niż człowiek. Jednak wiele się jesz- cze muszą nauczyć, zwłaszcza w kwestii roz- różniania ich wielkości i kształtów, unikania poważnych uszkodzeń roślin czy rozpoznania stopnia dojrzałości owoców. Łaziki przezna- czone do pracy w polu przy zbieraniu prób gleby są w stanie na miejscu dokonać po- miaru jej odczynu pH, zawartości fosforu czy stopnia przepuszczalności. Są lekkie, więc nie ugniatają gleby. Są też zwrotne, energo- oszczędne, tańsze w utrzymaniu i co najważ- niejsze, sterowalne za pomocą tabletu. Ale czy zepchną z piedestału sprawdzone już w praktyce maszyny? Jedno jest pewne, że na efekty prac naukowców i pełną digitalizację farm trzeba jeszcze trochę poczekać. Nie- mniej rewolucja cyfrowa zmierza do tego, aby dostarczyć rolnikom jak najlepszych na- rzędzi do uzyskania pełnej kontroli nad pro- cesem produkcji, a to ważne z punktu widze- nia zrównoważonego rozwoju, który staje się obecnie głównym nurtem zmian w świecie. W artykule wykorzystano informacje z „Nature, International Weekly Journal of Science”, wyd. 544, IV. 2017, autor: Anthony King. Opracowanie: Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=