Gazeta Agronews nr 26

numer 25 numer 25 ROLNICTWO PRECYZYJNE NUMER 26 24. AgroNews .com.pl rzystanie systemów nawigacji do ręcznego lub automatycznego prowadzenia ciągników i maszyn rolniczych. Pozwala to na dokładniej- sze wykonanie wielu zabiegów agrotechnicz- nych. Przy najbardziej zaawansowanych sys- temach, gdzie kierowanie ciągnikiem odbywa się automatycznie z wykorzystaniem bardzo dokładnych systemów wyznaczania pozycji, możliwe jest znacznie lepsze prowadzenie ciągnika niż prowadzenie ręczne nawet przez bardzo doświadczonych operatorów. Elimi- nuje to nakładki i omijaki przy różnych za- biegach, począwszy od siewu, poprzez zbie- gi ochrony roślin i nawożenia, aż po zbiór (w przypadku gdy system automatycznego pro- wadzenia jest zamontowany w kombajnie). W przypadku pól o nieregularnych kształtach dodatkowo warto zastosować systemy auto- Fot. 2. Drony do wykonywania zobrazowań, w tym na potrzeby rolnictwa precyzyjnego (a – płatowiec Marabut, b- multikopter DJI). matycznego włączania/wyłączania sekcji np. w opry- skiwaczach, rozsiewaczach nawozów lub siewnikach punktowych. Takie systemy pozwalają na eliminowa- nie nakładek co jest szczególnie trudne do uniknięcia na uwrociach i polach na których znajduje się wiele naturalnych przeszkód (np. zadrzewień, oczek wod- nych, itp.). Bardzo ważnym elementem rolnictwa precyzyjnego jest ocena zmienności łanu roślin w czasie wegetacji oraz plonowania w obrębie pola. Stan łanu roślin jest powiązany z potrzebami nawożenia, w szczególności potrzebami nawożenia azotem. Intensywnie zielony kolor roślin świadczy zazwyczaj o ich dobrym odży- wieniu, natomiast kolor jasnozielony świadczy często o niedoborze azotu a tym samym wskazane jest za- zwyczaj zwiększenie nawożenia azotowego (zwłasz- Fot. 3. Urządzenia do mapowania wielkości plonu (a) oraz pomiaru zawartości biała (b) zamontowane na przenośniku ziarna kombajnu zbożowego.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=