Gazeta Agronews nr 26

numer 25 numer 25 APLIKACJE MOBILNE NUMER 26 AgroNews .com.pl 17. { Z 365FarmNet gospodar- stwo zawsze pod kontrolą } Praktyczny, mobilny i niezawod- ny – tak o programie 365Farm- Net mówią jego użytkownicy. Na wydłużającej się liście narzędzi do zarządzania gospodarstwem, 365FarmNet pozostaje w ścisłej czołówce. Co sprawia, że wła- śnie po to oprogramowanie naj- chętniej sięgają polscy rolnicy ? 365FarmNet to innowacyjne oprogramowanie, które pozwala zarządzać całym gospodarstwem - bez względu na jego powierzchnię czy profil. Działa w chmurze, dzięki czemu umożliwia szyb- kie zapisywanie wszystkich wykonanych i plano- wanych czynności na polu czy w oborze. CO WYRÓŻNIA PROGRAM 365FarmNet? 365FarmNet to wyjątkowy program, ponieważ został stworzony przez praktyków, a więc rolni- ków. Kolejne wersje programu i jego udosko- nalenia również powstają przy współpracy z go- spodarzami. Dlatego platforma 365FarmNet jest tak praktyczna i prosta w obsłudze. FUNKCJE 365FarmNet Podstawowa, bezpłatna wersja programu 365FarmNet zawiera wszystkie niezbędne funk- cje, które umożliwiają prowadzenie dokumen- tacji w gospodarstwie. W systemie można m.in . zaplanować uprawy na poszczególnych polach, zaksięgować dawki wysianych nawozów i środ- ków ochrony roślin oraz daty wykonanych zabie- gów, a także zarządzać zadaniami dla pracowni- ków. W darmowej wersji oprogramowania dostępna jest również mapa gospodarstwa z powierzchniami rol- nymi i uprawami, prognoza pogody, interaktywny kalendarz i wgląd w struktury upraw oraz kartoteki pól. Rolnicy mają także dostęp do ogólnej bazy ro- ślin, nawozów i środków ochrony roślin. Mogą rów- nież sami wprowadzać informacje o stosowanych przez siebie preparatach czy kolekcjach nasion. Poza rozwiązaniami dotyczącymi uprawy roślin, 365FarmNet umożliwia też prowadzenie dokumen- tacji związanych z hodowlą bydła, dzięki podsta- wowemu modułowi „Bydło” oraz aplikacji 365Cat- tle. TEST ROLNIKA: Jest to bardzo szerokie opragramowanie, z którego można korzy- stać zarówno w domu siedząc przy laptopie jak i będąc w terenie, ponieważ twórcy zadbali, by dostępna była wersja m bilna, m.in na smartfona. Żyjemy w czasach kiedy to gospodarstwa stały się swoistymi firmami, w których liczy się sprawność działania, wie- dza i wypracowane zyski. Niestety wiąże się to z ogromną ilością tzw. papierkowej roboty, sporządzaniem obliczeń i tym podobnych. Dzięki tej aplikacji możemy w jednym miejscu zarządzać naszym gospodarstwem. Dostępna jest wersja darmowa (ograniczony do- stęp do niektórych funkcji) jak i wersja płatna. Bez problemu mo- żemy dzięki temu programowi zarządzać, planować jak i dokumen- tować nasze poczyniania na gospodarstwie. Bardzo ciekawą opcją jest analiza danych, dla przykładu - program sam sprawdzi, czy wprowadzone przez nas dane na danym polu są zgodne z zasada- mi cross - compiliance. Mankamentem, jeśli można to tak nazwać, jest czas potrzebny do odkrycia, poznania i rozpoczęcia działania, ale jak to mówią pierwszy raz jest zawsze najtrudniejszy :) Pro- gram/aplikacja bardzo mi się podoba i na pewno będę z niej korzy- stał, dzięki niej mogę oszczędzić swój cenny czas. Ocena 5,5/6 gwiazdek.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=