Gazeta Agronews nr 26

numer 25 numer 25 TEMAT NUMERU NUMER 26 1. AGROBASE j est aplikacją dla rolników i agronomów. Baza wiedzy o rolnictwie z szkodnikami, chwastami, katalogami chorób i wszystki- mi zarejestrowanymi pestycydami w kraju. Łatwo zidentyfikujesz chwa- sty, choroby i owady lub szkodniki w Twoich dziedzinach i sprawdzisz, który środek ochrony roślin pomoże Ci rozwiązać problemy hodowli oraz zwiększy wydajność, a także podpowie, jak zmniejszyć wydatki na pestycydy, środki grzybobójcze lub herbicydy. Agrobaza jest stosowana w uprawach roślinnych, warzywnych, owoco- wych i orzechowych, ogrodniczych, hodowlanych, w hodowli zwierząt gospodarskich w celu uzyskania lepszej wydajności uprawy z dobrą wy- dajnością zbóż. Więcej o aplikacji znajdziesz Tu. Rolnicy coraz częściej sięgają po dostępne nowości technologicz- ne. Więcej niż połowa rolników ma smartfony a niemal wszyscy internet. Użytkownicy chętnie korzystają z możliwości ułatwie- nia sobie codziennej pracy ko- rzystając z aplikacji mobilnych. Przedstawiamy naszym zdaniem, najpopularniejsze, które warto mieć na swoim smartfonie. TEST ROLNIKA Aplikacja mobilna zawierająca szerokie bazy, katalogi - chorób, szkodników, chwastów, a także środków ochorny roślin. Szero- ki zakres upraw na naszym gospodarstwie, a także postępujące zmiany w uprawie (przestawiamy się z uprawy orkowej na bez- orkową) czy klimacie, sprawiają, że w uprawach pojawiają się problemy nowe, niektóre zyskują na znaczeniu, a niektóre tra- cą. Dzięki aplikacji, jeśli np. wiemy, że mamy styczność z cho- waczem, w mgnieniu oka możemy odnaleźć środek jaki można zastosować w danej uprawe, by go zwalczyć. Aplikacja zawiera dużą bazę zdjęciową, dzięki czemu nawet nie znając nazwy, np chwasta możemy szybko go zdefiniować. W Agrobase oprócz nazw środków czy zdjęć możemy znaleźć również dość szczegó- łowe opisy, np charakterystykę danego chwastu czy szkodnika, a także efektywność działania danych substancji chemicznych na danego agrofaga. Dzięki tej apce naszych zdobyczy nie musimy przynosić do domu, bądź biegać z materiałami po polu. Manka- mentem tej aplikacj jest dośc słabe tłumaczenie, w szczególno- ści nazw substancji chemicznych. Ocena 4,5/6 { 7 NAJLEPSZYCH APLIKACJI NA ANDROIDA } AgroNews .com.pl 13.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=