Gazeta Agronews nr 26

APLIKACJE MOBILNE NUMER 26 10. AgroNews .com.pl Blog o ochronie roślin Naturalnym uzupełnieniem dla apli- kacji mobilnych jest fachowy blog rolniczy dostępny pod adresem e-po- le.pl . Skoncentrowany jest na tema- tach związanych głównie z ochroną roślin. Trzeba jednak zaznaczyć, że systematycznie publikowane są tam również treści związane z nawoże- niem, siewem, czy maszynami rolni- czymi. Blog e-pole.pl stworzony został przede wszystkim z myślą o rolni- kach, którzy poszukują wiedzy użyt- kowej, do zastosowania w prakty- ce. Skorzystają z niego też osoby zaj- mujące się doradztwem rolniczym, obrotem materiałami rolniczymi oraz uczniowie i stu- denci, którzy na bieżąco potrzebują uzupeł- niać swoją wiedzę z zakresu środków ochro- ny roślin, techniki rolniczej, innowacji w rolnictwie itp. Właśnie dlatego na e-pole.pl m ożna znaleźć teksty bardziej skomplikowane oraz takie, w których poruszane są zagadnienia podsta- wowe. Dominują teksty poradnikowe, ale nie brakuje także ciekawostek i informacji o no- winkach technologicznych. Architekturę bloga zaprojektowaliśmy tak, aby poruszanie się po stronie i wyszukiwanie wszelkich treści było możliwie najprostsze i najbardziej intuicyjne. Zastosowaliśmy pro- sty podział treści, który uwzględnia zagadnienia związane z ochroną herbicydową, fungicydową, insektycydową oraz zagadnienia agrotechniczne, czyli ogólnie związane z upra- wą roli. W tym ostatnim dziale znajdują się wpisy typowo agrotechniczne, ale i poświęcone mechanizacji. – informu- je dr Sławomir Kutryś, specjalista ds. marketingu Dow AgroSciences Polska, inicjator i opiekun całego projek- tu E-pole. Już od niemal 3 lat w każdym tygodniu pojawia- ją się nowe wpisy na blogu. Raz w miesiącu wysyłany jest newsletter do zapisanych użytkowników, których liczba sys- tematycznie rośnie - dodaje. Część wpisów na blogu odnosi się do konkretnych preparatów Dow AgroSciences, zatem jest to rów- nież dobre miejsce do czerpania wiedzy na temat konkretnych roz- wiązań producenta. Trzeba jednak zaznaczyć, że zakres poruszanych na blogu tematów dalece wykracza poza ofertę produktową firmy. Autorami publikowanych tekstów są zarówno pracownicy Dow Agro- Sciences, jak i naukowcy oraz spe- cjaliści z dziedziny ochrony roślin i rolnictwa. Jednym z autorów bloga jest Rafał Kowalski. Dzięki temu, że Rafał bardzo dużo czasu spędza w terenie, lustrując uprawy na terenie całego kraju, efektem jego pracy są bardzo ciekawe fotore- portaże z cyklu „co na polach”/fot. Rafał Kowalski Na blogu e-pole.pl ochrona roślin to temat najważniejszy/fot. ThinkStock

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=